Hlas Emmy je hlasový  robot, přes kterého můžete předat Váš požadavek když personál ordinace je  vytížen a  nemůže přijmout telefonní hovor. Váš požadavek se  přepíše  do aplikace sestra Emmy a bude řešen tak jako všechny  požadavky  přes Emmy.