Ceník

Výkony u registrovaných pacientů

Řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná,výstupní)

900 Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění- např. UPT, kosmetické výkony (celkové vyšetření, ekg plus laboratorní vyšetření klient uhradí přímo v laboratoři dle jejich ceníku)

1500 Kč

Zbrojní průkaz

900 Kč

Prodloužení ŘP nad 65 let

700 Kč

EKG s popisem

250 Kč

Cílené vyšetření k vydání potvrzení (pro letní tábory, ke studiu, sportovní činnost, zdravotní průkaz… )

400 Kč
Ošetření mimo ordinační hodiny (po předchozí domluvě) 500 Kč

Test na okultní krvácení (přítomnost krve ve stolici)

(pojišťovny hradí v rámci prevence od 50 let 1xročně, od 55 let 1x za 2 roky, OZP již od 40 let)

600 Kč
CRP (samoplátci) 200 Kč
STREP test (samoplátci) 250 Kč
Stanovení glykémie glukometrem (samoplátci) 50 Kč
Očkování nehrazené z prostředků zdravotního pojištění

350 Kč + cena vakcíny

dle dodávky distributora

Výkony u neregistrovaných pacientů nebo bez zdravotního pojištění

Celkové vyšetření (řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání – vstupní, periodická, zdravotní průkaz ..)

1500 Kč

Cílené vyšetření neregistrovaných pacientů

800 Kč

Kontrolní vyšetření u neregistrovaných pacientů

600 Kč

Administrativní úkony

Výpis ze zdravotní dokumentace dle náročnosti

400-800 Kč

Opakovaný výpis ze zdravotnické dokumentace do 3 měsíců

200 Kč

Administrativní úkon dle náročnosti (různá potvrzení, úrazové pojistky, bolestné)

500 Kč/15 min

Jednoduchý administrativní úkon (duplikáty posudků, doporučení na vyšetření, laboratoř, průkazů, ztráta pracovní neschopnosti, chybně udané údaje…)

150 Kč

Kopírování zdravotnické dokumentace – černobílé 

10 Kč/A4 list

Vyplnění tiskopisu pro umístění do ústavu soc. služeb 400 Kč
Pracovně lékařské služby

Vstupní, periodické, výstupní, mimořádné prohlídky pro smlouvní firmy

700 Kč

Dohled na pracovišti, konzultační a poradenská činnost

1500 Kč/hod

Chirurgické služby

Konzultace chirurgem v oblasti břišní chirurgie:

vyšetření, prostudování zdravotnické dokumentace, včetně obrazové (CT, MRI, ERCP přinesené na CD)

3 000 Kč/hod