Ceník

Výkony u registrovaných pacientů

Řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná,výstupní)

1 000 Kč

Předoperační vyšetření k zákrokům nehrazeným z veřejného zdravotního pojištění- např. UPT, kosmetické výkony (celkové vyšetření, ekg plus laboratorní vyšetření klient uhradí přímo v laboratoři dle jejich ceníku)

1500 Kč

Zbrojní průkaz

1 000 Kč

Prodloužení ŘP nad 65 let

700 Kč

EKG s popisem

350 Kč

Cílené vyšetření k vydání potvrzení (pro letní tábory, ke studiu, sportovní činnost, zdravotní průkaz… )

400 Kč
Ošetření mimo ordinační hodiny (po předchozí domluvě) 500 Kč

Test na okultní krvácení (přítomnost krve ve stolici)

(pojišťovny hradí v rámci prevence od 50 let 1xročně, od 55 let 1x za 2 roky, OZP již od 40 let)

800 Kč
CRP (samoplátci) 220 Kč
STREP test (samoplátci) 300 Kč
Stanovení glykémie glukometrem (samoplátci) 50 Kč
Očkování nehrazené z prostředků zdravotního pojištění

450 Kč + cena vakcíny

dle dodávky distributora

Výkony u neregistrovaných pacientů nebo bez zdravotního pojištění

Celkové vyšetření (řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání – vstupní, periodická, zdravotní průkaz ..)

1500 Kč

Cílené vyšetření neregistrovaných pacientů

800 Kč

Kontrolní vyšetření u neregistrovaných pacientů

600 Kč

Administrativní úkony

Výpis ze zdravotní dokumentace dle náročnosti

450-1 000 Kč

Opakovaný výpis ze zdravotnické dokumentace do 3 měsíců

200 Kč

Administrativní úkon dle náročnosti (různá potvrzení, úrazové pojistky, bolestné)

500 Kč/15 min

Jednoduchý administrativní úkon (duplikáty posudků, doporučení na vyšetření, laboratoř, průkazů, ztráta pracovní neschopnosti, chybně udané údaje…)

150 Kč

Vyplnění tiskopisu pro umístění do ústavu soc. služeb 450 Kč
Pracovně lékařské služby

Vstupní, periodické, výstupní, mimořádné prohlídky pro smluvní firmy

900 Kč

Dohled na pracovišti, konzultační a poradenská činnost

2 000 Kč/hod

Chirurgické služby

Konzultace chirurgem v oblasti břišní chirurgie:

vyšetření, prostudování zdravotnické dokumentace, včetně obrazové (CT, MRI, ERCP přinesené na CD), vypracování lékařské zprávy 

3 000 Kč/hod