Personál

MUDr. Ivana Kučerová

 • Promoce na 1.lékařské fakultě UK Praha 1990
 • Atestace z interny I.stupně 1998
 • Atestace z všeobecného lékařství 2003
 • Otevření privátní ordinace praktického lékaře pro dospělé 2005
 • Účast na systému celoživotního postgraduálního vzdělávání (ČLK,SVL JEP )
 • Od 2013 externí spolupráce s Ústavem všeobecného lékařství, 1.lékařská fakulta, Universita Karlova v Praze  , účast na výuce mediků 4. a 6. ročníků
 • Od  2014 účast na výuce  nových praktických lékařů  - zapojení do programu rezidenčních míst ,  od 1.10. 2014 – 09/2017 pracovala  v naší ordinaci lékařka MUDr.Lenka Šestáková , úspěšně složila astestaci ze všeobecného lékařství v květnu 2018 

MUDr. Miloš Kučera

 • Promoce na 1. lékařské fakultě UK Praha 1988
 • Atestace z chirurgie I. stupně 1991
 • Atestace z chirurgie II. stupně 1999
 • Zahraniční stáže:
  • 1995 – Berlín – Virchow universita, transplantace jater
  • 1997 – New York, The Mount Sinai Hospital , transplantace jater                                      
 • Zaměstnání:
  • 1994–2004 Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
  • 2004–2008 Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF, Praha
  • 2008 - dosud Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha
 • Vědecko-výzkumná činnost:
  • 1/ Spoluřešitel grantu: Může radiofrekvenční ablace indukovat protinádorovou imunitu?Experimentální studie u dvou živočišných nádorových modelů. Grant řešen 2005–2008 GAAV ČR, IAA600450601
  • 2/ Vnitřní výzkumný záměr IKEM G9027 2013–2015: Vliv radiofrekvenční ablace na protinádorovou imunitu u pacientů s hepatocelulárním karcinomem
 • Pedagogická činnost:
  • 2007–2008 výuka mediků 2. LF UK Praha Motol
  • 2012 – dosud výuka mediků 1. LF UK Praha
 • Členství v odborných společnostech
  • Česká chirurgická společnost
  • Společnost pro orgánové transplantace 

Jana Čejková

 •   Registrována v oboru všeobecná zdravotní sestra na MZČR     od roku 2005 ( reg. č. 005-0063-1670 ) 
 • 1984 maturita Gymnázium Arabská Praha 6     
 • 1989 nástavbové studium SZŠ 5.května v Praze     
 • 1989 - 1993 interní oddělení Nemocnice na Homolce
 • 1993 - 1994 oční ambulance Praha 
 • 1994 - 2007 ambulance  praktického  lékaře Praha  6  
 • 1994 - 2011 LSPP Praha 
 • 1997 - 2017 ambulance  praktického lékaře Praha 6 
 • 2017 - 2018 oddělení dialýzy FN Motol , odd. primární péče Motol
 • Účast na systému  celoživotního vzdělávání se

Hana Kejhová

 • Registrována v oboru všeobecná zdravotní sestra na MZČR od roku 2006 (reg. č.:005-0085-0053)
 • 1997 maturita na SZŠ Povltavská
 • 1997-2000 interní lůžkové odd.Clinicum Praha 9
 • 2000-2005 klinika rehabilitace a centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavu FN Motol
 • 2003-2005 pomaturitní specializační studium NCONZO v Brně – ošetřovatelská péče v interně
 • 2008-2010 endokrinologická ambulance Praha 9
 • Účast na systému celoživotního  vzdělávání sester 
 • od 1.7.2018 rodičovská  dovolená