Pracovně lékařská péče

Základní informace v oblasti pracovně lékařské péče dříve závodní preventivní péče.

Lékař v oboru všeobecné lékařství je oprávněn vydat lékařský posudek pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci pouze tehdy, je-li práce zařazena do první rizikové kategorie.

V ostatních případech musí mít lékař smlouvu se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance při odeslání na prohlídku pracovně lékařskou (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní) vybavit žádostí, která obsahuje informace o druhu práce, režimu práce (směnný provoz, noční směny, ...) a pracovních podmínkách.

Není možné, aby se zaměstnanec dostavil ke svému registrujícímu praktickému lékaři a bez žádosti od zaměstnavatele požadoval provedení vstupní nebo periodické prohlídky do zaměstnání!

Prohlídky se provádějí po předchozím objednání.


Soubory ke stažení