StrepA test pro snadnou diagnostiku streptokokové tonzilitidy (angíny)

QuikRead Strep A je určen pro detekci Streptococcus pyogenes (streptococcus skupiny A, Strep A) ve výtěru z krku u pacientů podezřelých z infekce hltanu způsobené Strep A.

Akutní zánět hltanu je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání lékařského ošetření v oblasti primární péče. Většina případů akutního zánětu hltanu je způsobena viry. Nejčastější bakteriální příčinou je Streptococcus pyogenes, Strep A. Infekce Strep A je jediná běžně se vyskytující bolest v krku, která vyžaduje léčbu antibiotiky. Pouze na základě klinických příznaků je často obtížné vyloučit infekci Strep A, protože příznaky infekce Strep A a zánětu hltanu způsobeného jinými mikroorganismy (70-80% viry) se často překrývají.

QuikRead Strep A je jednoduchý, kvalitativní test pro detekci Strep A. Test poskytuje včasný a přesný výsledek během návštěvy ordinace.

Rychlý test např. pro rodiče dětí se spálou nebo spálovou angínou k vyloučení možného přenosu infekce v rodině z dětí na rodiče.